Υδραυλικά – Τεχνικά Έργα

Η εταιρεία χάρη στην πολυετή εμπειρία και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, αναλαμβάνει παντός τύπου έργα δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης καθώς και έργα αποκατάστασης και διευθέτησης ρεμάτων. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

  • Δίκτυα ύδρευσης με χρήση σωλήνων μεγάλων διαμέτρων
  • Δίκτυα άδρευσης
  • Δίκτυα αποχέτευσης
  • Αποκατάσταση και διευθέτηση ρεμάτων
  • Διάνοιξη χαντακιών με συμβατικές μεθόδους εκσκαφής φρεατίων σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια κτλ