Αποκομιδή – Μεταφορά Υλικών

Χάρη στον σύγχρονο τεχνολογικό της εξοπλισμό αλλά και τους άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς της, η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς υλικών κατεδάφισης ή οικοδομικών εργασιών. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

  • Μεταφορά αδρανών υλικών όπως αμμοχάλικα, σκύρα, πέτρες κ.α.
  • Μεταφορά – αποκομιδή μπαζών
  • Μεταφορά υλικών οικοδομικών εργασιών – κατεδάφισης
  • Εκσκαφή – φόρτωση – μεταφορά γαιών
  • Εργασίες μεταφοράς χωμάτων