Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Με ένα άριστο τεχνικό επιτελείο, η εταιρεία μας χειρίζεται και αντιμετωπίζει υπεύθυνα κάθε είδους κατασκευή υποδομών ηλεκτρομηχανολογικών εργασίών σε Εθνικά Δίκτυα, Εθνικές οδούς Σταθμούς Διοδίων κ.α. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

  • Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων και οπτικών ινών
  • Εγκατάσταση δικτύου παροχής φυσικού αερίου
  • Τοποθέτηση ιστών (κολωνών) ηλεκτροφωτισμού
  • Όδευση καλωδίων
  • Τοποθέτηση καλωδίων κατά την κατασκευή φρεατίων